Колко обичайно е да се работи у дома ?

 economynews.bg


През 2018 г. 5,2% от заетите лица на възраст от 15 до 64 години в ЕС обикновено работят от вкъщи. Този дял остава постоянен на около 5% през последното десетилетие. Въпреки това през същия период делът на тези, които понякога работят от дома, нараства от 5,8% през 2008 г. на 8,3% през 2018 г. Тези данни дава Евростат.

С 14,0% от заетите, които обикновено работят от дома си през 2018 г., Холандия оглави списъка на държавите-членки на ЕС, следвана от Финландия (13,3%), Люксембург (11,0%) и Австрия (10,0%). За разлика от тях много малко хора обикновено са работили от дома си в България (0,3%) и Румъния (0,4%).

В ЕС самонаетите обикновено са работили от дома (18,5%) по-често от служителите (3,0%). Този модел се повтаря във всяка държава-членка. Най-високите проценти са регистрирани във Финландия, където повече от 40% от самостоятелно заетите лица обикновено работят от дома (46,4%), Холандия (44,5%) и Австрия (43,6%).

 

Повече жени от мъжете работят от вкъщи

През 2018 г. малко по-висок дял от жените обикновено са работили от дома (5,5%) от мъжете (5,0%). Такъв е случаят в повечето държави-членки на ....


Ключови думи : дома, дял, холандия, мъжете, жените, сравнение, членки, финландия, вкъщи, разлика, люксембург, заетите, годишните, през 2018, работили, обикновено работят, които обикновено

Виж оригиналната статия в economynews.bg