Половин век Юрая Хийп в София

 musicnews.bg

На Джулай през февруари в столицата. Living The Dream

Виж оригиналната статия в musicnews.bg