Търсене по без сделка общо 100007

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

На Светла Сряда църквата почита Свети Йоан Богослов

19 юни 2013 10:15:00 actualno.com

Веднъж Господ Иисус Христос минавал покрай Генисаретското езеро. Видял двама брата - Яаков и Йоан - да кърпят заедно с баща си Зеведей...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10