Търсене по предвижда наказание общо 45812

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Комисията за защита на личните данни ще наложи корективна мярка спрямо НАП

22 август 2019 10:54:00

Комисията за защита на личните данни е решила да наложи корективна мярка спрямо НАП - администратор на лични данни, за съобразяване на...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10