Търсене по прогнозния хоризонт общо 834

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

МФ: Данъчните постъпления са почти 26 млрд. лв

30 октомври 2020 20:59:00 dariknews.bg

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите,...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10