Търсене по концесиите общо 1301

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

47 туристи на един зает в бранша

13 октомври 2016 11:52:00 economynews.bg

EconomyNews.bg 8 млн. туристи от април до септември в България, от които 6 млн. чужденци. Повече от 3,4 млрд. лв. приходи за първите 7 месеца на 2016...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10