Търсене по спрямо същия месец общо 11424

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Какво гласи Законът за електронно управление (ЗЕУ) ?

27 March 2017 13:52:00 economynews.bg

В изпълнение на разпоредбите на Закона за електронно управление (ЗЕУ) Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) публикува на...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10