Търсене по тец общо 18079

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Под нормата е съдържанието на фини прахови частици, серен диоксид и азотен двуокис в Перник

7 август 2020 10:06:00 dariknews.bg

Максималната средноденонощна концентрация на фини прахови частици под 10 микрона във въздуха в центъра на Перник през юли е 44,69...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10