Търсене по тютюневи общо 4014

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

Март: Месечната инфлация е -0.5%

13 април 2017 16:52:00 economynews.bg

Индексът на потребителските цени за март 2017 г. спрямо февруари 2017 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%, по данни на НСИ. Инфлацията...

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10